Per-āa : Sprawdzanie salda: płace i płatności w starożytnym Egipcie

https://szkolazpieklarodem.pl/

Tak jak dzisiaj, każdy w starożytnym Egipcie pracował nad utrzymaniem swojej rodziny i pomnażaniem osobistego bogactwa – więc wszyscy czekali na dzień zapłaty. Zapisy z Deir el Medina pokazują, że robotnicy otrzymywali wypłatę 28 dnia każdego miesiąca, choć w przeciwieństwie do współczesnych wypłat nie było to gotówką. Ponieważ system monetarny został wprowadzony dopiero po Aleksandrze Wielkim w 332 rpne, pensje były wypłacane w produktach lub usługach. Ilości zboża określono dla różnych poziomów pracowników. Płace zależały od stanowiska, a osoby zajmujące kierownicze stanowiska otrzymywały więcej niż niższe stanowiska. Wyższa pensja wynosiła około 422,5 litra zboża miesięcznie, co wystarczało na wyżywienie 10–15-osobowej rodziny. Gdyby pracownik miał mniejszą rodzinę, miałby zboże na zakupy. Oprócz zarobków państwo zapewniało robotnikom pracującym dla króla wszystkie niezbędne rzeczy do codziennego życia, takie jak mieszkanie, drewno opałowe, ryby, warzywa, wodę i olej. W Deir el Medina robotnicy często otrzymywali od państwa dodatkowe racje żywnościowe podczas świąt religijnych lub jako zachętę, jeśli król był zadowolony z postępów w budowie królewskiego grobowca. Kupując i sprzedając przedmioty, wszystkie towary miały względną wartość, o której wszyscy byli świadomi. Te względne wartości zostały oparte na dość złożonym systemie wag, objętości i miar:

* Khar: używany do pomiaru ziarna; 1 khar odpowiadał 76,8 litrom.

* Deben: Używane jako ogólna wartość dla wielu przedmiotów; 1 deben odpowiadał 91 gramom miedzi.

* Latawiec: waga srebra; 1 latawiec odpowiadał 0,6 debenu miedzi.

* Hin: Używany do pomiaru cieczy; 1 hin odpowiadał 0,48 litra i był wart 1 deben.

* Medket: Używany do większych ilości płynów; 1 medket był wart 50 hin.

Z Deir el Medina zachowało się wiele zapisów transakcji, które dają dobry obraz względnych wartości różnych towarów:

* Proste drewniane krzesło: 11 deben

* Łóżko: 25 deben

* Stół: 15 deben

* Byk: 95–120 deben (w zależności od wielkości i kondycji)

* Krowa: 4–50 deben (w zależności od wielkości i kondycji)

* Młoda służąca: 410 deben

Per-āa : Opłakiwanie zmarłych

https://szkolazpieklarodem.pl/

Kobiety regularnie brały udział w pogrzebach elity – choć nie często jako kapłanki. Zawodowi żałobnicy zostali zatrudnieni, aby wyć, obsypywać głowy kurzem, rozdzierać ubrania i drapać się po policzkach. Takie zachowanie byłoby niestosowne dla kobiet z rodziny zmarłego. Wiele nie-królewskich grobowców przedstawia tych zawodowych żałobników. Wśród kobiet są często małe dziewczynki naśladujące ich ruchy, co wskazuje, że żałobnicy zostali przeszkoleni w pracy. Ten zawód, jak wiele innych, był prawdopodobnie przekazywany z matki na córkę.

Per-āa : Służenie boginiom

https://szkolazpieklarodem.pl/

Wiele kobiet z klasy średniej, wyższej i królewskiej zdecydowało się dołączyć do kapłaństwa, najbardziej prestiżowego zawodu dla kobiet. Dla klas wyższych kapłaństwo było wygodnym sposobem zajmowania niezamężnych kobiet – chociaż, podobnie jak ich męscy odpowiednicy, kobiety, które chciały służyć bogom, nie musiały żyć w celibacie, a wiele z nich było w rzeczywistości zamężnych. Ponadto, podobnie jak w przypadku męskiego kapłaństwa, rola kapłanki była często przekazywana z matki na córkę i mogła być pełniona w niepełnym wymiarze godzin, co miesiąc. Kobiety były głównie zatrudnione w kapłaństwie w kultach bogini takich jak Izyda, Neith czy Hathor – chociaż mogły pełnić role w większości kultów zarówno bogów, jak i bogiń. Kapłanki były przede wszystkim muzykami, śpiewakami lub tancerkami do rytuałów świątynnych i procesji.

Per-āa : Sztuczki toczenia

https://szkolazpieklarodem.pl/

Istnieje bardzo niewiele dowodów na prostytucję w starożytnym Egipcie, ale jako „najstarszy zawód świata” prostytucja była bez wątpienia powszechna.

Uczeni sugerują, że niektórzy artyści bankietowi mogli zarobić trochę więcej na spotkaniach. Dokumenty pokazują, że konkretna grupa tancerzy znana jako Hn-mwt oferowała przysługi seksualne w zamian za zwrot pieniędzy. Jednak większość dowodów dotyczących prostytutek pochodzi z okresu grecko-rzymskiego, kiedy prostytucję opodatkowano i prowadzono ewidencję. Odnotowano również pewne drobne szczegóły dotyczące praktyk prostytutek. Na przykład wiele prostytutek miało kuszące komunikaty, takie jak „chodź za mną”, wyryte w podeszwyach ich sandałów, tak że przy każdym kroku zostawiały ślad w błocie. Pomyśl o tym jako o starożytnym odpowiedniku kart w budkach telefonicznych. Prostytutka, podobnie jak położna, nigdy nie była bezrobotna w starożytnym Egipcie. Niektórzy uczeni uważają, że większość młodych, bogatych mężczyzn mogła odwiedzić prostytutkę przed ślubem, aby zdobyć trochę doświadczenia. Ale biedniejsi mężczyźni pozostawieni w wioskach, których nie było stać na wysokiej klasy prostytutki, uprawiali seks ze sobą lub ze zwierzętami gospodarskimi.

Per-āa : Zabawianie mas

https://szkolazpieklarodem.pl/

Niektóre kobiety, które prawdopodobnie były niezamężne, wybrały biznes rozrywkowy. Powszechnie uważa się, że elitarnej kobiecie nie wypadało występować publicznie. Chociaż kobiety śpiewały, tańczyły lub grały na instrumentach prywatnie, angażowanie się w te czynności w miejscach publicznych było tabu. W rzeczywistości elitarnej kobiecie pozwolono występować publicznie tylko wtedy, gdy była w stanie kapłańskim, uczestnicząc w ceremoniach religijnych i procesjach. Jednak dla klas niższych bycie wykonawcą było szanowaną, lukratywną karierą. Wynajmowano trupy złożone z kobiet, a czasem mężczyzn, aby bawić się na bankietach, występując z grupami tancerzy, śpiewaków lub muzyków tej samej płci.

Per-āa : Dzień targowy

https://szkolazpieklarodem.pl/

Dzień targu w starożytnym Egipcie z pewnością różnił się od cotygodniowej wycieczki do Tesco. Fizyczny rynek jako taki nie istniał, chociaż kupcy w różnych egipskich portach ustawiali stragany, aby sprzedawać swoje towary marynarzom i zagranicznym kupcom. Reszta ludności miała możliwość sprzedawania i kupowania towarów, prawdopodobnie spotykając się na publicznych placach lub na brzegu rzeki, lub odwiedzając domy ludzi w wiosce i oferując usługę lub produkt. Negocjowanie ceny to sytuacja, w której sprawy się komplikują. Monety nie były używane w Egipcie aż do przybycia Aleksandra w 332 rpne, więc wcześniej ludzie wymieniali towary na towary. Istniały względne ceny wag miedzi lub srebra i ludzie byliby tego świadomi. Ale przedmioty są wartościowe tylko wtedy, gdy ktoś chce je kupić, a wartość zależy od tego, jak bardzo ktoś ich potrzebuje. Wyobraź sobie zgiełk związany z wymianą: być może Egipcjanka chce kupić trochę ubrań dla swojej rodziny, ale ma do wymiany tylko cztery niesforne kozy i osła o złym humorze! Musi włóczyć się po okolicy, dopóki nie znajdzie krawcowej, tylko po to, by odkryć, że krawcowa nie interesuje się kozami ani osłami i wymieni tylko na naszyjnik. Teraz biedna gospodyni musi poszukać kogoś z naszyjnikiem, który chce mieć jedną z jej niesfornych kóz, a potem wrócić do krawcowej, gdzie okazuje się, że sprzedała już niezbędny zestaw przepasek na biodra i kilt z pasującymi sandałami. Kurczę! Zakupy zajęłyby cały dzień – i być może będziesz musiał wrócić do domu z niesfornymi kozami i złośliwym osłem.

Per-āa : Położnictwo i pielęgniarstwo mokre

https://szkolazpieklarodem.pl/

Większość dziewcząt nauczyła się umiejętności związanych z dziećmi i porodem, a niektóre kobiety zdecydowały się wykorzystać te umiejętności do intratnej kariery położnej. Większość kobiet w starożytnym Egipcie urodziła co najmniej pięcioro dzieci, więc umiejętności położnych często uczyły się pomagając kobietom z wioski w czasie ciąży i porodu. Chociaż zdecydowana większość położnych uczyła się po prostu poprzez asystowanie, niektóre zdecydowały się na formalne szkolenie. Na przykład zapisy wskazują, że w świątyni Neith w Sais istniała szkoła położnictwa. Formalne szkolenie umożliwiło położnym pracę na rzecz pałacu lub elitarnych członków społeczeństwa, zwiększając tym samym ich potencjalne dochody. Po tym, jak położne bezpiecznie urodziły dzieci, elita i rodzina królewska często zatrudniały mamki do pomocy w opiece nad dziećmi. Mamka była postrzegana jako symbol statusu; żadna rodzina warta swojej soli nie byłaby bez takiej kobiety. Mamki to zazwyczaj kobiety, które właśnie urodziły własne dziecko i były w stanie karmić dziecko swoich pracodawców obok własnego. Niemowlęta były zwykle karmione przez trzy lata. Karmienie piersią stanowiło zabezpieczenie przed ciążą (ponieważ jest naturalną – choć zawodną! – antykoncepcją) i było sposobem na zapewnienie nieskażonej żywności w najbardziej narażonych latach życia dziecka.

Per-āa : Stanowiska kierownicze: rządzi grzędą

https://szkolazpieklarodem.pl/

Chociaż zamężne i niezamężne kobiety mogły pracować bez piętna społecznego, ścisłe ograniczenia dotyczyły zawodów, które faktycznie mogły wykonywać. Najostrzejsze ograniczenia dotyczyły stanowisk biurokratycznych lub administracyjnych, zwłaszcza pracy dla państwa, chociaż w prywatnych gospodarstwach domowych kobietom wolno było zajmować takie stanowiska, jak:

* Skarbnik

* Główny dom (kobieta „kamerdyner”)

* Nadzorca jadalni

* Zarządca magazynu

* Zarządca zaopatrzenia w żywność

* Sealbearer (bardzo ważna rola, odpowiedzialna za plombowanie skrzynek, listów i pomieszczeń)

Wszystkie te stanowiska noszą współczesny tytuł gospodyni – dbanie o to, by szafki były pełne, posiłki przygotowywane na czas, a bogactwo rodziny pozostaje nienaruszone. W królewskich domach biurokratyczne stanowiska zajmowane przez kobiety były związane z kobiecymi aspektami królewskiego domu. Stanowiska te obejmowały:

* Nadzorca śpiewaków

* Nadzorca zabaw

* Mistrzyni królewskiego haremu

* Nadzorca domu tkaczy

* Nadzorca sklepu z perukami

Niezależnie od zajmowanego stanowiska administracyjnego kobiety nigdy nie były odpowiedzialne za pracę mężczyzn, chociaż niektóre kobiety zajmowały dość ważne stanowiska. Rzeczywiście, szósta dynastia obejmowała kobietę wezyra. Ruch sufrażystek byłby dumny.

Per-āa : Zszyj na czas

https://szkolazpieklarodem.pl/

Handel płótnem rozpoczął się w domu, ale rozszerzył się na duże warsztaty przy świątyniach, a nawet królewski harem. Przetwórstwo lnu i produkcja lnu były ważne jako chałupnictwo. Warsztaty te były zdominowane przez pracownice i nadzorcy i produkowały bieliznę dla rodziny królewskiej i kultów religijnych, a także do handlu. Królewskie kobiety w warsztatach haremowych były odpowiedzialne za szkolenie i nadzorowanie robotników tekstylnych. Prawdopodobnie dla zabicia czasu kobiety królewskie same wykonywały delikatne hafty.

Per-āa : Pracujące kobiety

https://szkolazpieklarodem.pl/

Jasne, mężczyźni w starożytnym egipskim społeczeństwie mieli różne możliwości i szansę na lukratywną karierę. Ale co z kobietami? Większość kobiet, zamężnych lub samotnych, spędzała dużo czasu w domu – wychowując dzieci, pomagając w przygotowywaniu posiłków rodzinnych lub pracując. Oczekiwano również, że kobiety ze społeczności rolniczych będą pomagać na polu podczas żniw. Kobiety są często przedstawiane w scenach grobowych, pomagając przy przesiewaniu plonów, mieleniu ziarna na mąkę i wytwarzaniu piwa (patrz rozdział 7, jak to zrobić). W wolnym czasie – choć nie wydaje się, żeby miały dużo! – kobiety potrafiły zarabiać, sprzedając owoce różnych umiejętności domowych. Towary produkowane w domu, takie jak piwo, chleb, warzywa, pościel, kosze i naczynia gliniane, sprzedawano na targu.