"Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie - fortunę".   Jim Rohn

Leksykon AniołówXaphfan (Zefon): Ksafan był jednym z żołnierzy szatana podczas wojny w niebie. Zasugerował Szatanowi, aby podpalili Niebo, ale zostali pokonani, zanim ich plan mógł zostać zrealizowany. Xaphan stał się jednym z upadłych aniołów i spędza czas podsycając płomienie w piecach piekielnych.
Xathanael (Nathanel lub Nathaniel): Według jednej wersji Ewangelii Bartłomieja, Xathanael był szóstym aniołem stworzonym przez Boga. Nic dziwnego, że Kościół katolicki, który wierzy, że wszystkie anioły zostały stworzone jednocześnie, nie akceptuje tej idei.