"Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie - fortunę".   Jim Rohn

 >> LINK << Kodeks Hammurabiego XVIII wiek p.n.e.
Księga Umarłych 1567-1085 p.n.e.
Daodejing VIII - III wiek p.n.e.
Konstytucja starożytnej Japonii 604 p.n.e.
Biblia hebrajska, Stary Testament ok. 571-562 p.n.e.
Sunzi: Sztuka wojny c. 400 p.n.e.
Republika Platona c. 360 p.n.e.
Mencjusz (Mengzi) ok. 300 p.n.e.
Wybór z pism Han Fei c. 230 p.n.e.
Cyceron: O Republice 54-51 p.n.e.
Eneida Wergiliusza ok. 29-19 p.n.e.
Dzieje 60-90 n.e.
Bhagawadgita C. 100 n.e.
Tacyt: Historie 106-107 n.e.
Edykt mediolański 313 n.
. Wyznania św. Augustyna 397-400 n.e.
Mit o stworzeniu Joruba Nieznany
Koran (Koran) c. 610-632
Antiochus Strategos: Opis splądrowania Jerozolimy 614
Rozporządzenie Ludwika Pobożnego 817
Genji Monogatari, czyli Opowieść o Genjim ok. 1000
Chronologia Al Biruni c. 1030
Konkordat z Wormacji 1122
Wielki Jarmark w Tesalonice ok. 1150
Awerroes o wolnej woli i predestynacji ok. 1190
Wielka Karta 1215
Św. Tomasz z Akwinu: Summa theologica 1265-1274
Podróże Marco Polo C. 1271-1298
Boccaccio opisujący czarną śmierć 1348
Fragmenty z Dziennika Krzysztofa Kolumba 1492
Pochwała głupoty (Desiderius Erazm) 1511
Książę (Niccolo Machiavelli) 1513
Marcin Luter: Dziewięćdziesiąt pięć tez 1517
Azteckie konto Cortésa 1519
Drugi List Cortésa do Karola V 1520
Pedro de Cieza de León: Kroniki Inków 1540
Nowe prawa Indii 1542
Kopernik: De revolutionibus orbium coelestium 1543
Historia nahuatl ok. 1550
Św. Franciszek Ksawery: List z Japonii do Towarzystwa Jezusowego w Goa 1551
Sidi Ali Reis: Mirat ul Memalik 1557
Will Adams o Japonii 1611
Mayflower Compact 1620
René Descartes: Dyskurs o metodzie 1637
Brytyjska Karta Praw 1689
Ustawa o uregulowaniu handlu z Afryką 1698
Traktat z Utrechtu 1713
Jean-Jacques Rousseau: Umowa społeczna 1762
Proklamacja z 1763 1763
Deklaracja Niepodległości 1776
Joseph Priestley: Odkrycie tlenu 1776
Adam Smith: Bogactwo narodów 1776
Voltaire o Johnie Locke'u 1778
Deklaracja praw człowieka i obywatela 1789
Edmund Burke: Refleksje na temat rewolucji we Francji 1790
Karta praw USA 1791
Mary Wollstonecraft: Windykacja praw kobiety 1792
Sir William Eton: przegląd imperium tureckiego 1799
Johann Gottlieb Fichte: Przemówienia do narodu niemieckiego 1807
Simón Bolívar: Przesłanie do Kongresu Angostury 1819
Traktat Nankiński (Nanjing) 1842
Kobiety górniczki w angielskich kopalniach węgla 1842
Friederich Engels: Industrial Manchester 1844
Manifest komunistyczny 1848
Percy B. St. John: Naoczny świadek rewolucji francuskiej w 1848 1848
Przemówienie Fredericka Douglassa o amerykańskim niewolnictwie 1850
Giuseppe Mazzini: O narodowości 1852
Adres gettysburski 1863
Jeden dzień pod Komuną Paryską 1871
Karol Darwin: Pochodzenie człowieka 1871
Królestwo Choson (Korea) Traktat 1882
Andrew Carnegie: "Ewangelia bogactwa" 1889
Papieża Leona XIII Rerum novarum (o nowych rzeczach) 1891
Theodor Herzl: O państwie żydowskim 1896
John Hay: List okólny 1899
Lenin: "Co robić?" 1902
Dusze Czarnego Ludu 1903
Deklaracja Zasad Ruchu Niagara 1905
Traktat z Portsmouth 1905
Przemówienie do Indyjskiego Kongresu Narodowego 1907
Theodore Roosevelt: Przemówienie "Nowy nacjonalizm" 1910
Deklaracja Balfoura 1917
Woodrow Wilson: Przemówienie "Czternaście punktów" 1918
Pakt Ligi Narodów 1919
Mohandas K. Gandhi: Bitwa o wolność 1922
Adolf Hitler: Mein Kampf 1925
Układ Monachijski 1938
Winston Churchill: "Krew, trud, łzy i pot" 1940
Pakt Osi 1940
Franklin Roosevelt: Przemówienie "Cztery wolności" 1941
Winston Churchill: Przemówienie "żelaznej kurtyny" 1946
Rudolf Hoess, komendant Auschwitz: Świadectwo w Norymberdze 1946
Truman o Doktrynie Trumana 1947
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ 1948
Mao Zedong: Chińczycy powstali 1949
Simone de Beauvoir: Druga płeć 1949
Karta Wolności 1955
Niech rozkwitają kwiaty różnego rodzaju 1956
TASS o doktrynie Eisenhowera 1957
John F. Kennedy: Przemówienie inauguracyjne 1961
Sekretarz Generalny U Thant: Problem Konga 1962
Dr Martin Luther King Jr.: "List z więzienia w Birmingham" 1963
Sayyid Qutb: Kamienie milowe (Ma'alim fi al-Tariq) 1964
Departament Stanu USA w sprawie Wietnamu 1965
Platforma i program Partii Czarnych Panter 1966
Prezydent Nasser: Oświadczenie dla posłów egipskich Zgromadzenia Narodowego 1967
Leonid Breżniew, sekretarz sowieckiej partii komunistycznej, o Praskiej Wiośnie 1968
Ronald Reagan: Przemówienie "Zburzyć ten mur" 1987
Nelson Mandela: Przemówienie na temat zwolnienia z więzienia 1990
Deklaracja milenijna Organizacji Narodów Zjednoczonych

 >> LINK <<