Zaufanie w Cyberspace : Ochrona danych

Ponieważ użytkownicy umieszczają poufne i prywatne dane w chmurze, bezpieczeństwo danych staje się ważną kwestią. Staje się poważnym problemem, gdy użytkownicy nie mają kontroli nad tym, jak i gdzie ich dane są umieszczane w chmurze. Bezpieczeństwo danych w chmurze można podzielić na poufność danych, integralność danych i izolację danych. Poufność danych to ochrona danych przed podsłuchem i napastnikami, którzy mogą próbować uzyskać dostęp do danych w nieautoryzowany sposób. Szyfrowanie i kontrola dostępu są często stosowane w celu zapewnienia poufności danych. Dane w chmurze są również dynamicznie aktualizowane przez użytkowników, co obejmuje modyfikację, usuwanie, zmianę kolejności itp. Weryfikacja integralności danych w takich przypadkach staje się trudnym problemem. Jednak wyzwanie związane z bezpieczeństwem danych w przetwarzaniu w chmurze jest potęgowane ze względu na wirtualizację zasobów i wielodostępność. W przypadku wielu najemców środowiska więcej niż jeden użytkownik może mieć dostęp do tego samego zasobu fizycznego. W takim przypadku ważne jest, aby mieć odpowiednie środki, aby odizolować dane od różnych użytkowników pracujących na tej samej maszynie fizycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *