Ile Google wie o Tobie: Ślady stóp, odciski palców i połączenia

Niezależnie od tego, czy po prostu przeglądają sieć, czy korzystają z najbardziej złożonych narzędzi online, użytkownicy pozostawiają wyraźny ślad w dziennikach każdego serwera, z którym się kontaktują. Czasami te dzienniki są odrzucane, ale w przypadku dużych firm internetowych dzienniki są agregowane, przekopane i wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników, aby pomóc w kierowaniu reklam. To są nasze główne punkty, ale co dokładnie zawierają te dzienniki, jak gromadzone są dane i jak można jednoznacznie zidentyfikować użytkowników? Ta sekcja odpowiada na te pytania, opisując sposób tworzenia dzienników podczas korzystania z aplikacji internetowych oraz podstawowe informacje, które mogą one zawierać, w tym informacje dostarczane przez protokoły sieciowe, aplikacje (takie jak przeglądarki internetowe) i użytkowników. Dotyczy również profilowania i pobierania odcisków palców. Im więcej informacji ujawnią użytkownicy, tym większe prawdopodobieństwo, że firma internetowa będzie w stanie jednoznacznie je zidentyfikować podczas kolejnych wizyt, profilować ich działania, określić ich rzeczywistą tożsamość oraz powiązać różne działania z innymi osobami i grupami. Pierwszym krokiem tej analizy jest zbadanie, w jaki sposób przeglądarki internetowe żądają i odbierają strony internetowe, obrazy i inne multimedia z serwerów internetowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *