Lean Customer Development : Rozwój klienta nie zastępuje zarządzania produktam

Niektórzy ludzie sprzeciwiają się: „Cóż, co pozostało do zrobienia menedżerom produktu?” Rozwój klienta nie zastępuje wizji produktu. Rozmowa z klientami nie oznacza, że pytasz ich, czego chcą i wszystko zapisujesz. Zarządzanie produktem wymaga zdyscyplinowanego podejścia do gromadzenia informacji z różnych źródeł, podejmowania decyzji, na których elementach należy działać, oraz ustalania, jak ustalić ich priorytety. Rozwój klienta po prostu dodaje dwa elementy: zobowiązanie do formułowania hipotez i kwestionowania ich oraz zobowiązanie do dokładnego poznania problemów i potrzeb klientów. Rozwój klienta nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania. Chociaż może zastąpić wiele twoich założeń rzeczywistymi informacjami, nadal wymaga zdyscyplinowanego menedżera produktu, aby zdecydować, które informacje mają działać, jak nadać im priorytety oraz jak wykorzystać to, czego się nauczyłeś i przekształcić to w funkcję, produkt lub firmę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *